varför är batterier miljöfarliga

Varför är batterier miljöfarliga?

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar från bland annat Batteriexperten, Kjell & Company och Autoexperten. Mer information kring detta hittar du här.

Vad gör batterier farliga för miljön?

Batterier är en nödvändig komponent i dagens liv, men de kan också vara mycket skadliga för miljön. Så varför är batterier miljöovänliga?

Svaret: Batterier innehåller farliga ämnen

Svaret ligger i vad batterier innehåller: farliga material som bly och kvicksilver som förorenar luft, vatten och jord när de inte kasseras på rätt sätt. Dessa metaller kan orsaka hälsoproblem för både människor och djur om de inte kontrolleras. Därför är det viktigt att kassera batterier på ett ansvarsfullt sätt så att deras skadliga innehåll inte hamnar i naturliga miljöer eller grundvattensystem.

Typer av batterier som påverkar miljön

Det finns en mängd olika typer av batterier på marknaden idag som kan skada vår planet om de inte återvinns på rätt sätt. Den vanligaste batteritypen är det alkaliska batteriet som innehåller giftiga metaller som mangandioxid eller zinkklorid; dessa kemikalier kan läcka ut i omgivande jordar eller vattenförsörjning när de utsätts för fukt eller felaktigt kasseras på soptippar eller förbränningsugnar.

Uppladdningsbara litiumjonbatterier (Li-Ion) innehåller ofta kobolt som har kopplats till människors hälsorisker på grund av dess potentiella toxicitet vid höga koncentrationer.

Nickel-kadmium (NiCd) uppladdningsbara batterier innehåller också kadmium som är känt för att vara mycket cancerframkallande om det andas in under tillverkningsprocesser utan ordentliga säkerhetsåtgärder på plats.

Blysyrabilstarter/djupcykelbatterier är särskilt farliga eftersom de kan läcka svavelsyra ut på vägkanter och ner i stormavlopp som förorenar lokala ekosystem över tiden med varje ny urladdningscykel som slutförs av användare som inte lyckas återvinna dem på ett säkert sätt efter användning.

Hur kan vi minska batteriavfallet?

Lyckligtvis finns det sätt vi kan minska vår miljöpåverkan när vi använder batterier – till och med bara små steg som att återvinna gamla! Ett sätt är att köpa uppladdningsbara Li-Ion-modeller istället för alkaliska engångsprodukter; detta kommer att minska ditt koldioxidavtryck avsevärt eftersom du inte behöver köpa så många ersättningar under året eftersom dessa håller mycket längre än andra typer.

Håll även utkik efter produkter som är certifierade av organisationer som Energy Star® eller EPEAT® – dessa etiketter indikerar att produkter uppfyller vissa energieffektivitetskriterier som anges av välrenommerade källor inom sina respektive områden.

Om allt annat misslyckas, se till att du återvinner alla förbrukade celler ordentligt så att deras delar inte släpps tillbaka till naturen via deponier; kolla online för lokala insamlingscentraler nära dig där proffs tar hand om att kassera dem på ett säkert sätt!

Slutsats

Sammanfattningsvis, varför är batterier miljöfarliga?

Eftersom de ofta är fyllda med farliga material som bly och kvicksilver vars felaktiga bortskaffande kan leda till förorening som påverkar människor direkt och indirekt genom konsumtionsmönster för vilda djur etc.

Men vi har lösningar tillgängliga till hands, inklusive att köpa uppladdningsbara artiklar istället när det är möjligt, håll utkik för energieffektiva certifierade föremål, och se till att du alltid återvinner förbrukade batterier oavsett vilken typ de kan vara!

Om våra rekommendationer: Vi utgår ofta från egna erfarenheter & tredjepartsinformation online (recensioner, popularitet i butiker, aggregering av andra tester, m.m.). Resultat är således vår subjektiva bedömning och och ska inte ses som ren fakta, utan helt enkelt vår åsikt.

Räkna ut förbrukning

Felsökning

Återförsäljare av batterier i Sverige

Senaste om batterier

Senaste om laddare

Återvinn dina batterier!

Ta reda på vart du återvinner dina gamla batterier hos Håll Sverige Rent (HSR)

Om oss

Vi är ett par motor & fiskeentusiaster som tycker det här med batterier & laddare är riktigt spännande. Vi har lång branscherfarenhet och älskar att kunna dela med oss av vår kunskap i ämnet.

Batterityper